Co to jest budżet osobisty?

Budżet osobisty, czyli inaczej mówiąc finanse poszczególnej jednostki to szeroko rozumiane pojęcie w skład, którego wlicza się całość otrzymywanych wynagrodzeń a także wydatki, jakie każdy z nas ponosi. Jako wynagrodzenia rozumiemy wypłaty, emeryturę, rentę, wszystkie dofinansowania przyznawane przez państwo a także zyski z papierów wartościowych, akcji i obligacji ciężko wymienić wszystkie możliwe źródła zysków, ponieważ wszystkie uzależnione są od poszczególnej jednostki społecznej oraz umiejętności ich pozyskiwania. Jako wydatki rozumiemy wszystkie opłaty związane z życiem, ubezpieczeniami, spłatami kredytów i zobowiązań, jakie dana osoba ma.

Dlatego właśnie stan finansów jednostki w znacznej mierze uzależniony jest od rynku pracy, stopy bezrobocia, rozwoju gospodarczego danego terytorium a także umiejętności i zaradności tej osoby. Ważnym aspektem finansowym jest także umiejętność wydatkowania i inwestowania posiadanych pieniędzy, konsumpcja jest pojęciem określającym zaspakajanie potrzeb natury codziennej natomiast inwestycja ma za zadanie rozmnożenie posiadanego kapitału, dzięki czemu możliwe będzie podniesienie standardu dotychczasowego życia. Różnica jest dość spora, ponieważ wszystko uzależnione jest od umiejętności jednostki, jedni nie potrzebują dużo nakładów finansowych, aby móc odłożyć gotówkę, która w późniejszym czasie zostanie zainwestowania, inni żyją ponad normę, przez co ich finanse w bardzo szybkim czasie maleją. Są także osoby żyjące ponad normę określaną przez fundusze, które zarabiane i mamy tutaj do czynienia z osobami zaciągającymi pożyczki nie w jakimś konkretnym celu jak na przykład zakup, domu czy inwestycje kapitału w utworzenie jakiegoś biznesu, ale osoby wydające pieniądze, których tak naprawdę nie posiadają i jest to zjawisko bardzo powszechnie już spotykane także w naszym kraju. Niesie to ryzyko bardzo szeroko rozumianych problemów finansowych, ponieważ w którymś momencie instytucje pożyczające pieniądze zaczynają upominać się o zwrot kapitału wraz z odsetkami i niestety bardzo często się okazuje, że podmiot nie jest w stanie ich spłacać. Nowoczesność oraz ciągły rozwój niestety niesie ze sobą tego typu zagrożenia, dlatego najważniejszym okazuje się zdrowy rozsądek i umiejętność dalekosiężnych kalkulacji.

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


Szukaj
Kategorie
Tagi