Doradztwo podatkowe. Zmiany w prawie podatkowym

Od stycznia 2014 roku wchodzą w życie przepisy uszczelniające system poboru podatków. Zaistnieją nowe rozwiązania usprawniające wydawanie interpretacji podatkowych, a także będą uproszczone niektóre procedury. Ordynacja podatkowa została uzupełniona o 130 zmian, w tym również znalazła się klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Zdaniem projektodawców umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie wystarczają do efektywnego zwalczania obejścia prawa podatkowego. Urząd skarbowy obecnie będzie mógł określić zobowiązanie podatkowe w odpowiedniej wysokości za każdym razem, gdy stwierdzi, że podatnik dokonał transakcji, której jedynym celem było uzyskanie korzyści materialnej.

Doradca podatkowy radzi

Stanie się tak w sytuacji, gdy osoba dokona na przykład zakupu lub sprzedaży nieruchomości bądź pojazdu jedynie w celu uniknięcia zapłacenia podatku. W przypadku powstania wątpliwości czy dana czynność lub transakcja zostały zorganizowane faktycznie czy jedynie w celu uniknięcia opodatkowania, będą powoływane zespoły ekspertów. Na podstawie ich orzeczenia będą następowały kolejne czynności prawne. Opinie zabezpieczające pozwolą podatnikowi poznać stanowisko administracji podatkowej na temat transakcji, co do których może mieć zastosowanie klauzula. Zespół ekspercki będzie wydawał niewiążące opinie w fazie odwoławczej postępowania podatkowego dotyczącego klauzuli obejścia prawa.

Doradca podatkowy przestrzega

Naczelnicy urzędów skarbowych i celnych oraz dyrektorzy izb skarbowych i celnych będą mogli wystąpić z żądaniem przekazania informacji na temat pełnomocnictw do rachunków bankowych, obrotach na nich z wyszczególnieniem wpłat i wypłat oraz ich tytułów a także informacji o ich nadawcach i odbiorcach. Nowością będzie możliwość pozyskiwania informacji o wysokości zobowiązań wynikających z umów kredytów i pożyczek oraz szczegółów z nimi związanych takich jak cel, wysokość raty, terminy spłat, rodzaj zabezpieczeń. Zmiany będą dotyczyć także zakładów ubezpieczeń , funduszy inwestycyjnych, oraz domów maklerskich.

Na skróty:,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *