Indeksy giełdowe (WIG)

image Indeks giełdowy jest to cena jaką należy zapłacić za zakup akcji firmy notowanej na giełdzie papierów wartościowych. Na jego wysokość zbiera się wiele kwestii tak jak na przykład rentowność spółki, ilość osób zainteresowanych zakupem akcji oraz ilość sprzedających. Firma, która jest notowana na giełdzie musi spełniać określone warunki. Są one bardzo rygorystycznie określone przez rząd, tak aby zniwelować ryzyko bankructwa, a tym samym utraty kapitału przez wielu drobnych inwestorów. Jan kowalski rozpoczynając inwestycje na giełdzie może nie do końca zdawać sobie sprawę z ryzyka tam występującego, a zlecając te kwestie firmie specjalizującej się w tej dziedzinie, a więc domu maklerskiemu może zostać naciągnięty bardzo rentowne akcje jednak obarczone dużym stopniem ryzyka. Aby w związku z tym zmniejszyć i tak wysokie ryzyko związane z giełdą przedsiębiorstwo, które uzyskuje zgodę na emisję akcji musi by spółką oraz posiadać odpowiedni kapitał. Odpowiednia komisja bada sprawozdania finansowe oraz prognozuje przyszłe przychody firmy.

Komentarze są zamknięte.


Szukaj
Tagi