Inwestowanie – co to oznacza?

Inwestowanie jest dziedziną, który każdy z nas w pewien sposób zna i rozumie najważniejsze jest jednak czy umiemy czerpać naukę z lekcji zwanej życiem. Wchodząc w dorosły świat każdy z nas marzy o dobrze płatnej pracy, oraz rozwojom zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Większość z polaków odkłada chęć zakładania rodziny na dalszy plan, ponieważ niestety w dzisiejszych czasach, aby móc utrzymać rodzinę trzeba mieć możliwość zapewnienia jej bytu oraz zaspakajania potrzeb, jakie każdy z nas ma. W większości domów każde z rodziców stara się pracować, dzięki czemu budżet, czyli szeroko rozumiane finanse są większe niż jak pracuje tylko jedno z członków rodziny. Niestety coraz popularniejszym pomysłem na życie staje się zaciąganie pożyczek pod różnego rodzaju przedsięwzięcia, co niestety w niektórych przypadkach powoduje znaczne obniżenie się możliwości finansowych całej rodziny. Oczywiście, jeżeli pożyczki czy też kredyty brane są pod jakiś daleko idący cel, jak na przykład dom, czy mieszkanie jest to traktowane jako inwestycja w przyszłość, bo zawsze jest możliwość zabezpieczenia w postaci tej właśnie nieruchomości.

Natomiast kredyty brane na wyjazdy czy też nie do końca przemyślane wydatki często okazują się gwoździem do trumny, ponieważ w którymś momencie wierzyciele zaczynają się upominać o zwrócenie zapożyczenia a w niektórych przypadkach, kiedy pożyczka jest znaczna a banki widzą brak na przykład płynności finansowej istnieje ryzyko konieczności spłaty całości pożyczki. Istnieją metody powiększania finansów, ale są to działania zazwyczaj długoterminowe i wymagające odpowiedniej wiedzy i umiejętności pozyskiwania nowych możliwości, jakie niesie rozwój gospodarczy. Długoterminową inwestycją są lokaty, które polegają na zamrażaniu naszych pieniędzy, które są inwestowane przez bank, na przykład w akcje i obligacje, pożyczki dla innych kontrahentów czy tez rozwój danego przedsiębiorstwa, bank w zamian za inwestycję wypłaca pewien procent, który zarabia dzięki naszym wkładom, ale zauważyć należy, że takie działanie jest strategią długoterminową i na przykład inwestując kapitał na krótki czas nasz zysk jest niewielki natomiast inwestując na kilka lat nasz kapitał wzrasta wielokrotnie. Wszystko to zależne jest od nasze wiedzy oraz możliwości finansowych, jakie posiadamy.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


Szukaj
Kategorie
Tagi