Kredyt hipoteczny na mieszkanie. Mieszkanie dla młodych

Od 1 stycznia 2014 roku ustawa o zwrocie VAT na materiały budowlane zostanie zastąpiona ustawą o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. A to oznacza, że na odzyskanie pieniędzy mogą liczyć tylko młodzi, którzy nie ukończyli 36 lat i to po spełnieniu określonych warunków. Konieczne więc będzie posiadanie pozwolenia na budowę – ale uwaga musi być ono wydane po 1 stycznia 2014 r. Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytkowej domu lub mieszkania (powstałego w wyniku adaptacji budynku). Nie może przekroczyć odpowiednio 100 m² i 75 m². Na wyższe o 10 ² limity mogą liczyć rodziny wielodzietne (85m² dla mieszkania i 110 m² dla domu). I co ważne – wszystkie wydatki muszą być udokumentowane fakturami wystawionymi od 1 stycznia 2014 r.

Dopłata do kredytu hipotecznego

Dopłata do kredytu w formie zwiększenia wkładu własnego singla lub bezdzietnego małżeństwa do 10%, dla małżeństwa z dziećmi lub samotnego rodzica do 15% – na taka pomoc mogą liczyć osoby, które skorzystają z pomocy jaką przewiduje podpisana przez prezydenta w czwartek ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych.

Kredyt na mieszkanie a program MdM

Wprowadzany ustawą program „Mieszkanie dla młodych” jest skierowany do osób poniżej 35. roku życia, które chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie. Otrzymają one wsparcie w postaci dopłaty do wkładu własnego potrzebnego przy zaciąganiu kredytu mieszkaniowego. Celem tych rozwiązań jest zwiększenie dostępności mieszkań dla ludzi młodych, nie dysponujących jeszcze oszczędnościami, które mogą przeznaczyć na wkład własny na mieszkanie.

Mieszkanie dla młodych

Pieniądze na dopłaty są ograniczone w konkretnych latach, więc niestety będzie działać zasada, kto pierwszy ten lepszy. Programem „Mieszkanie dla młodych” są objęte mieszkania do 75 m2 i domy do 100 m2. Warto pamiętać, że rodziny posiadające trójkę lub więcej dzieci mogą liczyć na zwiększenie limitu o dodatkowe 10m2. Co ważne, bez względu na wielkość mieszkania dopłata obejmuje maksymalnie 50m2.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *