Obligacje

W sytuacji, gdy państwo ma mniej środków do dyspozycji niestety, ale musi ograniczyć wydatki. Chcielibyśmy aby rząd dofinansowywał w większym zakresie szkolnictwo, ochronę państwa, a więc policję oraz wojsko, służbę zdrowia oraz aby podwyższał emerytury, renty oraz inne świadczenia wypłacane przez zakład ubezpieczeń aspołecznych. Jednak nic nie bierze się z niczego. Najpierw musimy dostarczyć wysokie dochody, aby można było nimi rozporządzać. Każda ekipa rządząca chciała by wprowadzić takie zmiany, które cieszyłyby obywateli, a tym samym zagwarantowały jej wysokie sondaże. Jednak niestety bardzo rzadko jest to realne. W związku z tym powinniśmy chociaż troszkę zainteresować się przyczynami podjęcia właśnie takich decyzji przez rząd naszego kraju. Oczywiście wcale nie wyklucza to teorii, że finanse Polsce sa źle zarządzane, jednak aby móc to ocenić należy samodzielnie zająć się analizą tematu. Tematyka finansów państwa jest związana z takim pojęciem jak deficyt budżetowy. Oznacza on zadłużenie państwa u instytucji bankowych zazwyczaj zagranicznych. Mogą to być banki komercyjne, a także organizacje jak na przykład Bank Światowy.

Komentarze są zamknięte.


Szukaj
Kategorie
Tagi