Pożyczki między bankami

Niektóre banki potrzebują większej ilości kapitału a działalność kredytową i chcą ją pozyskać właśnie poprzez udzielanie dużej liczby lokat. Jednak nie jest to jedyny powód. Duża liczba otwartych lokat w banku pozwala wypaść im dobrze w rankingach, co wpływa na zainteresowanie się tą instytucją finansową przez inne podmioty, takie jak strategiczni inwestorzy czy klienci biznesowi. Oprocentowanie jakie bank proponuje za otwarcie lokaty lub konta to przede wszystkim jest jego koszt. Dlatego im będzie ono niższe tym dla banku będzie to korzystniejsza sytuacja. Ale menedżerowie zdają sobie sprawę, że niestety bardzo mało klientów zdecyduje się wówczas skorzystać z ich oferty. Sama lokata z reguły nie jest obarczona żadnymi dodatkowymi opłatami jak na przykład w przypadku kotna bankowego. Jeżeli klient będzie przestrzegał wszystkich zapisów umowy, a więc zakończy ją pod koniec ustalonego okresu to wówczas uzyskuje czysty zysk. W przypadku gdy zdecyduje się na zlikwidowanie jej przed koniec obowiązującego okresu to wówczas niestety, ale nie może liczyć na obiecane mu przez bank oprocentowanie.

Finanse w budżecie państwa

image Finanse są podstawową kwestią wpływającą na podejmowanie decyzji przez rząd. Politycy sprawujący władze muszą wziąć pod uwagę na co można przeznaczyć posiadane przez państwo fundusze. Niestety nie ma tak aby starczyło na wszystko, i my to dobrze wiemy chociażby na podstawie ostatnich strać w zakresie reformy emerytalnej. Przed rządem stoi wiele trudnych decyzji odnośnie cięć wydatków w sytuacji, gdy zmniejsza się przychody. Finanse państwa są bardzo rozległym tematem i stanowią one odrębny przedmiot w naukach o ekonomii i finansach. Każdy z nas powinien mieć podstawy tego przedmiotu w szkole ponieważ dotyczą one tematu z którym spotykamy się na co dzień. Dość często zdarza nam się oglądać i wiadomości i później krytykować głośne niektóre, lub też wszystkie, ale mało kto z nas zdaje sobie sprawę z tego jakie są przyczyny podjęcia takich, a nie innych decyzji. Jeżeli zaczynamy my jako konsumenci kupować mniej to wówczas niestety, ale zmniejszają się przychody państwa, ponieważ zmniejszają się wpływy z tytułu podatków.

Obligacje

W sytuacji, gdy państwo ma mniej środków do dyspozycji niestety, ale musi ograniczyć wydatki. Chcielibyśmy aby rząd dofinansowywał w większym zakresie szkolnictwo, ochronę państwa, a więc policję oraz wojsko, służbę zdrowia oraz aby podwyższał emerytury, renty oraz inne świadczenia wypłacane przez zakład ubezpieczeń aspołecznych. Jednak nic nie bierze się z niczego. Najpierw musimy dostarczyć wysokie dochody, aby można było nimi rozporządzać. Każda ekipa rządząca chciała by wprowadzić takie zmiany, które cieszyłyby obywateli, a tym samym zagwarantowały jej wysokie sondaże. Jednak niestety bardzo rzadko jest to realne. W związku z tym powinniśmy chociaż troszkę zainteresować się przyczynami podjęcia właśnie takich decyzji przez rząd naszego kraju. Oczywiście wcale nie wyklucza to teorii, że finanse Polsce sa źle zarządzane, jednak aby móc to ocenić należy samodzielnie zająć się analizą tematu. Tematyka finansów państwa jest związana z takim pojęciem jak deficyt budżetowy. Oznacza on zadłużenie państwa u instytucji bankowych zazwyczaj zagranicznych. Mogą to być banki komercyjne, a także organizacje jak na przykład Bank Światowy.

Zarabianie na giełdzie

Tylko te firmy, które uzyskają pozytywny wynik mogą zostać dopuszczone do sprzedaży akcji na giełdzie. Co najważniejsze przedsiębiorstwo takie ma obowiązek umieszczać w miejscu szeroko dostępnym, co w praktyce zazwyczaj oznacza stronę internetową spółki informacje z zakresu strategii, planów oraz sprawozdania finansowe. Każda osoba, która chciałaby zakupić akcje tej firmy może pobrać sobie takie pliki i zaznajomić ię ze znajdującymi się tam danymi. Na tej podstawie może być podjęta decyzja odnośnie zakupu lub tez sprzedaży akcji. Wysokość indeksów giełdowych może być przewidziana na podstawie analizy trendu występującego na wykresie. Jest to sposób cieszący się duża popularnością wśród inwestorów, jednak nie do końca przedstawia przyszłość. Zawsze występuje pewne prawdopodobieństwo uzyskania przez spółkę innych cen akcji. Akcje są inwestycją pozwalającą na pomnożenie kapitału w bardzo szybkim czasie. Wielu inwestorów podczas hossy dorobiło się kilku domów oraz posiadłości zagranicą. Jednak pamiętajmy o tym, że wielu tez straciło cały swój dobytek.

Indeksy giełdowe (WIG)

image Indeks giełdowy jest to cena jaką należy zapłacić za zakup akcji firmy notowanej na giełdzie papierów wartościowych. Na jego wysokość zbiera się wiele kwestii tak jak na przykład rentowność spółki, ilość osób zainteresowanych zakupem akcji oraz ilość sprzedających. Firma, która jest notowana na giełdzie musi spełniać określone warunki. Są one bardzo rygorystycznie określone przez rząd, tak aby zniwelować ryzyko bankructwa, a tym samym utraty kapitału przez wielu drobnych inwestorów. Jan kowalski rozpoczynając inwestycje na giełdzie może nie do końca zdawać sobie sprawę z ryzyka tam występującego, a zlecając te kwestie firmie specjalizującej się w tej dziedzinie, a więc domu maklerskiemu może zostać naciągnięty bardzo rentowne akcje jednak obarczone dużym stopniem ryzyka. Aby w związku z tym zmniejszyć i tak wysokie ryzyko związane z giełdą przedsiębiorstwo, które uzyskuje zgodę na emisję akcji musi by spółką oraz posiadać odpowiedni kapitał. Odpowiednia komisja bada sprawozdania finansowe oraz prognozuje przyszłe przychody firmy.