Produkty bankoweSekcja

Fundusz inwestycyjny. Zamknięty, otwarty, jaki?

Fundusze inwestycyjne w długim okresie mogą przynieść spodziewane zyski. Tak naprawdę szybki zysk mogą przynieść spekulacje walutowe, obracanie akcjami na giełdzie, ale jedynie w określonych sytuacjach. Chcąc uzyskać pewny zysk, nie należy spodziewać się, że stanie się to szybko. Inwestując w fundusze, a obecnie ...Więcej

Lokata – platforma inwestycyjna

Lokata jest formą umowy między klientem a bankiem, dotycząca lokowania środków pieniężnych. Umowa jest zawarta na czas określony. Stąd mamy lokaty krótkoterminowe i długoterminowe. Zgodnie z umową bank zobowiązuje się do wypłaty, po umówionym okresie, kapitału wraz z odsetkami. Lokaty dzielą się na odnawialne ...Więcej

Kredyt gotówkowy dla firm. Biznesowy świat

Biznesowy świat banków Kredyt gotówkowy można przeznaczyć na dowolny cel, np. zakupy, wakacje czy spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Bank nie będzie przecież kontrolował sposobu wykorzystania otrzymanych przez kredytobiorcę. Jednak kredytów gotówkowych nie dotyczą uproszczone procedury przyznawania. Coraz powszechniejsze są, gdy potrzebujemy pieniędzy na zakup ...Więcej